Privacy

Privacy uwuitvaartwinkel.nl

Wat gebeurt er met uw privacy gegevens?

Uwuitvaartwinkel.nl garandeert de privacy van de gebruikers van de site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden gebruikt om uw bestellingen zo snel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
Wij stellen uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers zijn verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
Wij bewaren uw informatie met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken alsmede voor de beveiliging van onze website.